úno, 21 2024

Úvod

Vítejte na webu Senzační Shiatsu Náruč. Tyto podmínky služby (dále jen 'Podmínky') řídí váš přístup a využívání našich služeb, včetně jakéhokoli obsahu, funkcionalit a služeb nabízených na nebo prostřednictvím našeho webu shiatsunachod.cz. Čtením, souhlasením a používáním našich služeb potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Podmínkami, rozumíte jim a souhlasíte s nimi být vázáni. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni využívat služby webu Senzační Shiatsu Náruč.

Použití služeb

Služby Senzační Shiatsu Náruč jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. Poskytujeme informace a zprostředkováváme kontakty na masážní salóny specializované na shiatsu a erotické masáže. Veškeré informace na webu jsou poskytovány v dobré víře a pro obecné informační účely. Každý uživatel je povinen tyto informace využívat zodpovědně a s respektem ke všem zúčastněným stranám. Senzační Shiatsu Náruč nenese odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě informací získaných prostřednictvím tohoto webu, ani za přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku jejich použití.

Práva duševního vlastnictví

Obsah webu Senzační Shiatsu Náruč, včetně textů, grafiky, log, obrázků, videozáznamů a softwaru, je majetkem správce webu nebo je použit s licencí a je chráněn zákony o autorském právu a dalšími právy duševního vlastnictví. Uživatelé mohou obsah webu prohlížet, tisknout nebo stahovat výhradně pro své osobní, nekomerční účely. Jakékoliv jiné užití obsahu webu, včetně kopírování, úpravy, distribuce, přenosu, zobrazování nebo jiného využití, je bez předchozího písemného souhlasu majitelů duševního vlastnictví zakázáno.

Změny podmínek

Senzační Shiatsu Náruč si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit tyto Podmínky služby. Jakékoli změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na našem webu. Vaše další používání webu po zveřejnění změn bude považované za vaše souhlasení s těmito změnami. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat Podmínky služby, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací o Podmínkách služby, neváhejte nás kontaktovat na email: [email protected]. Adresa provozovatele: Zdenka Mlynářová, Masarykova 2, 602 00 Brno, Česká republika